ATASAM ile Moskova arasında işbirliği
Erzurum’un eğitim alanındaki gururu Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili önemli bir ortaklık protokolüne imza attı.

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü ile “Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi – Sternberg Astronomi Enstitüsü” (SAI) arasında işbirliği ve ortaklık protokolü imzalandığı ve yürürlüğü girdiği bildirildi.
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile ilgili yapılan ortaklık protokolü hakkında şu bilgiler verildi: “Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi kapsamında; DAG yerleşkesinin atmosferik ve astronomik görüş kalitesini sürekli ölçecek ve analiz edecek robotik optik bir sistemin (MASS-DIMM) kurulmasına yönelik hazırlıklar ve alımlar tamamlanmış, sistemin otomasyon kısımları ATASAM tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu konudaki çalışmalarıyla bilinen ve büyük gözlem evlerine de benzer optik sistemleri tasarlayıp kurulumunu yapan “Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi – Sternberg Astronomi Enstitüsü” (SAI) ile Üniversitemiz bünyesindeki ATASAM arasında bilimsel işbirliği ve ortaklık protokolü “8 Ağustos 2017″ tarihi itibariyle imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yıl itibariyle sistemin kurulumu tamamlanacak ve bilimsel gözlemlere başlanacaktır.”

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili gözlemevinin web sitesinde şu bilgiler veriliyor: “Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), öncelikle Türkiye’de ilk kez kırmızı ötesi (IR) astronomisi yapacak, Türk astronomisi için yeni ve sıcak konular açacak, disiplinler arası işbirliğine ve ulusal – uluslararası projelere açık, barındıracağı teknolojilere öncülük edecek, +4 m sınıfı teleskobu (İbrahim Hakkı Teleskobu – IHT400) ile Türkiye’nin en büyüğü olacak, Dünya’nın 3. en yüksek yerleşkesinde kurulacak, iletişim, ulaşım ve diğer tüm altyapısı şimdiden hazır, istenilen astronomik özelliklere ve atmosferik kararlılığa fazlasıyla sahip; Erzurum Valiliği, 40 bölge üniversitesi ve 7 gözlemevinin desteğini almış, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile bilimsel ve teknik işbirliği içinde, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde T.C. Kalkınma Bakanlığı (DPT) desteğiyle yaklaşık 50 milyon TL’ye Erzurum’da kendine ait bir yerleşkede kurulacak uluslararası bir gözlemevidir.
DAG’IN HEDEFLERİ
DAG’ın hedefleri ise şu şekilde açıklanıyor: “Dünya çapında önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi, Türk bilim tarihindeki önemli bilim adamlarıyla bütünleşmeyi sağlayacak örnek bir araştırma merkezinin kurulması, tamamı, Ülkemizin bilim adamlarına ait ilk ve en büyük ölçekli teleskopa sahip olunması, Gözlemevine gelecek ünlü yabancı bilim adamları sayesinde Türkiye’nin uluslararası alanda görünürlüğünün ve saygınlığının daha da artırılması, konumsal olarak bölgesinde büyük gözlemevleri bulunmaması ve DAG’ın uluslararası alanda ilgi odağı olması, Dünya’nın uzaya açılan 3. en yüksek gözlemevi yerleşkesine sahip olması, büyük çaplı bir teleskobuyla astronomi ve astrofizikte araştırılması gereken birçok bilimsel konuya ışık tutacak olması, yürütülecek uluslararası ortak projelerle gözlemevleri arasında tercih edilen ve rekabet gücüne sahip olması, geliştirilecek bilgisayar yazılımları ile ülkeye katma değer sağlanması, atmosferik özellikleri sayesinde DAG’ın kendi enerjisini kısmen karşılayabileceği alternatif projelere de fırsat sağlaması, Atatürk Üniversitesi’nin, destekleyen kurumların ve Türkiye’nin, Dünya’daki bilimsel tanınırlıklarının daha da arttırılması, ulusal anlamda stratejik önemi olan uzay araştırmalarına hizmet etmesi, ERA, VO, ESA ve NASA gibi kuruluşlarla ortak işbirliği yapılması.”

Kaynak: http://www.erzurumyenigun.com/atasam-ile-moskova-arasinda-isbirligi–30975h.htm