İşbirlikleri

Yurtiçi İşbirlikleri

UZAYBİMER (Erciyes Ünv. Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uyg. ve Arş. Mer., Kayseri)
DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı)
OPAM (FMV Işık Ünv. Optomekatronik Arş. Uyg. Mer., İstanbul)
TÜBİTAK UZAY (Tübitak Uzay Teknolojileri Arş. Enst., Ankara)
TUG (Tübitak Ulusal Gözlemevi, Antalya)
GÜNAM (ODTÜ Güneş Enerjisi Arş. ve Uyg. Mer., Ankara)
DAM (Atatürk Ünv. Deprem Arş. Mer. Müd., Erzurum)
DAYTAM (Atatürk Üniv. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uyg. ve Arş. Mer., Erzurum)
EBB (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)
ODTÜ (Orta Doğu Teknik Ünv., Ankara)
İstanbul Ünv. (İstanbul)
IŞIKÜNİ (Işık Ünv., İstanbul)
ATATEKNOKENT (Atatürk Ünv Teknokent, Erzurum)
MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)
SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi)

 

Yurtdışı İşbirlikleri

CFAI (Center for Astr. Inst., Durham Unv., England)
HEIG-VD (Unv. of Applied Sci. of Western Switzerland)
ETH Zurich Unv. (Switzerland)
SAI (Lomonosov Moscow State Unv., Sternberg Astronomical Inst., Rusya)

 

Ticari İlişkiler

AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems, Belgium)
EIE Group
(European Industrial Engineering, Italy)
AAO
(Australian Astronomical Optics, Australia)
DAB YAPI

Yurtiçi Üyelikleri

       TAD (Türk Astronomi Derneği)


       SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi)

 

 

Yurtdışı Üyelikleri

      ESFRI – PSE (European Strategy Forum on Research Infrastructures – Physical Sciences and Engineering)