adsp

ADSP [ATASAM Doktora Sonrası Programı]

ATASAM (Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi) bünyesinde yürütülen farklı projelere (Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bakanlık Projeleri: DAG ve ODA, TÜBİTAK, BAP, vd.) ve disiplinlerarası ortak çalışmalara (uzay bilimleri ve teknolojileri, atmosfer, optik gibi) doktora sonrası araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar ADSP kapsamında; “TÜBİTAK – BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” desteğiyle 2017-2022 yılları arasında 4 çalışma başarıyla tamamlanmıştır. ADSP kapsamında:

  • Uzay Bilimleri: Astronomi, Astrofizik, Astrometri, Gözlem, Veri Analizi
  • Atmosfer Bilimleri: Türbülans, Uydu Meteorolojisi, Atmosferik Görüş Ölçümleri
  • Optik Bilimler: Optik Tasarım, Ürün Geliştirme, Optik Analiz, Aktif – Adaptif Optik, Kaplama
  • Sismik Bilimler: Zemin, Teleskop ve Optik Aygıt Titreşim Analizleri
  • Veri Bilimi: Görüntü İşleme, Uzaktan Algılama, Büyük Veri Analizi, Veri Kıymetlendirme
  • Aygıt Bilimi: Astronomik, Atmosferik, Odak Düzlemi Aygıtları, Optik – Fotonik Aygıtlar
  • Sistem Mühendisliği: Proje Yönetimi, İdari – Mali Süreç Yönetimi, Koordinasyo
  • Elektronik Mühendisliği: Kontrol, Otomasyon, Robotik, Görüntü İşleme, Uzaktan Algılama
  • Bilişim Mühendisliği: Bilgisayar, Veri Depolama, Ağ Yönetimi, İnternet
  • ve benzeri…

konularında doktora sonrası araştırma yapmak isteyen doktoralı adaylar (astronomlar, fizikçiler, mühendisler, istatikçiler, uzaktan algılamacılar, vd.), gerek ATASAM bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili konularda kendi hazırladıkları proje taslaklarıyla, gerekse de ATASAM tarafından adayın çalışma alanına, deneyimine ve akademik geçmişine göre önerilecek proje konuları ve taslaklarıyla, ADSP’ye ön başvuru yapabileceklerdir. ATASAM tarafından uygun bulunan ön başvuruların, akademik ve altyapısal olarak desteklenmesi için gereken fırsatlar (çalışma ortamı, bilgisayar, üniversite kimlik kartı ve imkanları, vb.) sunulacak olup; maddi açıdan (burs) desteklenmesi için ise “TÜBİTAK – BİDEB 2218 Programı ve YÖK Doktora Sonrası Araştırma Programı”na ATASAM bünyesinden başvuru yapılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda doktora sonrası araştırma yapmak isteyen adaylar öncelikle;
– ayrıntılı özgeçmişleri,
– doktora çalışma konuları,
– potansiyel proje önerileri veya ortak proje geliştirme niyetlerini
“atasam@atauni.edu.tr” e-posta adresine göndererek ön başvuru yapabilirler.

ATASAM Müdürlüğü