astrometeo_duzenleme_kurulu

DÜZENLEME KURULU (Alfabetik Sırayla)

Adı Soyadı Kurumu
Dr.Öğr.Üye. Sinan Aliş İstanbul Üniv.
Ast. Esragül Atalay Atatürk Üniv.
Uzm.Ast. Recep Balbay Atatürk Üniv. / ATASAM
Araş.Gör. Hüseyin Er Atatürk Üniv.
Araş.Gör. Yavuz Güney Atatürk Üniv.
Araş.Gör.Dr. Tuba İkiz Atatürk Üniv.
Dr. Kazım Kaba Atatürk Üniv. / ATASAM
Uzm.Ast. Murat Koçak Atatürk Üniv. / TUG
Prof.Dr. İbrahim Küçük Erciyes Üniv. / TAD
Uzm.Ast. Derya Öztürk Çetni Atatürk Üniv.
Araş.Gör. Ahmet Polatoğlu Atatürk Üniv.
Uzm.Ast. Mohammad Shameoni Niaei Atatürk Üniv. / ATASAM
Dr. Onur Şatır Atatürk Üniv. / ATASAM
Uzm.Ast. Cihan Tuğrul Tezcan Atatürk Üniv. / ATASAM
Uzm. Erdem Yenisoy ATASAM
Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak (Başkan) Atatürk Üniv. / ATASAM
Uzm.Ast. Funda Yüzlükoğlu Atatürk Üniv.