BAP(Bilimsel Araştırma Projeleri)

Proje No Proje Türü Proje Yürütücü/Araştırmacı Proje Konu
2012/497 Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK Atmosferik Özelliklerin ve Sönümleme Katsayılarının Belirlenmesi
2013/66 Kapsamlı Araştırma Projesi Yrd.Doç. Dr. İlham NASIROĞLU Atatürk Üniversitesi Kampüsünün Gökyüzü Kalite Ölçümü