BAP (Scientific Research Projects)

PROJECT NO                  TYPE OF THE PROJECT              Proje Yürütücü/Araştırmacı PROJECT TOPIC
2012/497 EXTENSIVE RESEARCH PROJECT Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK Atmosferik Özelliklerin ve Sönümleme Katsayılarının Belirlenmesi
2013/66 EXTENSIVE RESEARCH PROJECT Assist. Prof. Dr. İlham NASIROĞLU Atatürk Üniversitesi Kampüsünün Gökyüzü Kalite Ölçümü