bap_proje

BAP(Bilimsel Araştırma Projeleri)


Proje No Proje Türü Proje Yürütücü/Araştırmacı Proje Konu
2012/497 Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK
Atmosferik Özelliklerin ve Sönümleme Katsayılarının Belirlenmesi
2013/66 Kapsamlı Araştırma Projesi Yrd.Doç. Dr. İlham NASIROĞLU
Atatürk Üniversitesi Kampüsünün Gökyüzü Kalite Ölçümü

Menü