calisanlar_atasam_yk

ATASAM – Yönetim Kurulu
(08.09.2020 – 08.09.2022)

Ad Soyad Kurum
Prof.Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan Atatürk Üniv.
Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak Atatürk Üniv./ATASAM
Prof.Dr. Ayhan Çelik Atatürk Üniv.
Prof.Dr. Muhammet Yıldırım Atatürk Üniv.
Doç.Dr. Mehmet Özyazıcıoğlu Atatürk Üniv.
Prof.Dr. İbrahim Küçük Erciyes Üniv./TAD/TUA
Prof.Dr. Ersin Karaman Ankara Hacı Bayram Veli Üniv.
Prof.Dr. Engin Kurşun Atatürk Üniv/BAUM
Doç. Dr. Halim Kovacı Atatürk Üniv./DAYTAM
Ayrılanlar

Prof.Dr. Bülent Çavuşoğlu Atatürk Üniv.
Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR Ankara Üniv.
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN Atatürk Üniv.
Dr. Öğr. Üye. Bilal USANMAZ Atatürk Üniv.
Dr. Öğr. Üye. Serdar AYDIN Atatürk Üniv.