Pozisyon Duyuruları

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanları (Teknik Elemanlar) Alımı

(7 Nisan 2017)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı sonuçları şartlara uyan adaylar olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

http://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü           

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Adaylar
P1: Astronom (1) 1 Cihan Tuğrul TEZCAN
P2: Astronom / Fizikçi (1)
P3: Elk.-Elektronik Müh / Fizikçi (1) 4 Ömer Faruk AYDEMİR
P4: Mekatronik / Makine Müh. (1)


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ (DAG) ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJESİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANLARI (TEKNİK ELEMANLAR) ALIMI

7 Nisan 2017)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

ODA Projesi kapsamında;

  • astronomik amaçlı optik/optomekatronik/fotonik cihazların tasarımı, üretimi, alımı, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, kalibrasyonu ve bakım – onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen proje/lab./gözlem/yazılım deneyimine sahip “proje uzmanları/teknik uzmanlar” (astronom, fizikçi, mühendis),

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, her bir personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların, sadece ilgili personel alımından birisini seçerek (Kodlar: P1, P2, P3, P4) başvurmaları ve bu kodu da başvuru dilekçesinde belirtmeleri beklenmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

 

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış ve ilgili personel başvuru kodunun belirtildiği), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (http://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon).

Son Başvuru Tarihi:  18 Nisan 2017 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  24 Nisan 2017 – Saat 14:00 (http://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon).