hizmetler_idari

Hizmetler


İdari

Hizmet Adı Hizmet Kapsamı Deneyim / Sertifika / Eğitim / Görev
Proje – İş Yönetimi Bilimsel, Teknik, Altyapı, ArGe Proje yönetimi ve iş süreçleri planlaması Başkanlık, Bakanlık, TÜBİTAK, BAP, YÖK proje yönetimleri ve danışmanlıkları,
Proje iş-zaman-görev yönetim deneyimi,
Merkez, Bölüm yönetimi,
Temel bilirkişi eğitimi,
Akademik kariyer.
Yerli – Yabancı İdari Sözleşme ve Şartname Hazırlama Yerli – Yabancı ihaleleri için idari sözleşme ve şartname hazırlama. Yerli ve yabancı ihale deneyimi,
İhale dosyası hazırlama ve değerlendirme deneyimi,
Farklı ihale türlerinde ihale yapma deneyimi,
KİK eğitimi,
Merkez bütçe ve mali işler yönetim deneyimi.
İSG Az teknlikeli sınıfta iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği kontrolü C sınıfı İSG sertifikasına sahip personel,
İSG kontrolü, rehberlik, risk analizi, raporlama.