hizmetler_test

Hizmetler


Test

Hizmet Adı Ekipman Adı Ekipman Özellikleri
Yüksek Rakım ve Soğuk Testi Farklı aygıtların ve malzemelerin yüksek rakım ve soğuk ortamda testleri için ortam ve altyapı. Atmosferik, astronomik, optik, elektronik aygıt ve mazemelerin gerçek ortam testleri altyapısı,
Enerji, ulaşım, iletişim vd. araçlara ve malzemelere yönelik açık ve gerçek ortam testleri için ortam,
Test ve analizler için deneyimli ekip.