isbirlikleri

İşbirlikleri – Üyelikler


Yurtiçi Üyelikler

TAD (Türk Astronomi Derneği)

SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi)

Yurtdışı Üyelikler

ESFRI – PSE (European Strategy Forum on Research Infrastructures – Physical Sciences and Engineering)

Yurtiçi İşbirlikleri

ATA TEKNOKENT (Atatürk Ünv Teknokent, Erzurum)

DAM (Atatürk Ünv. Deprem Arş. Mer. Müd., Erzurum)

DAYTAM (Atatürk Üniv. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uyg. ve Arş. Mer., Erzurum)

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı)

EBB (Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum)

GÜNAM (ODTÜ Güneş Enerjisi Arş. ve Uyg. Mer., Ankara)

IŞIKÜNİ (Işık Ünv., İstanbul)

İstanbul Ünv. (İstanbul Ünv., İstanbul)

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniv., Ankara)

OPAM (FMV Işık Ünv. Optomekatronik Arş. Uyg. Mer., İstanbul)

SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi)

TUG (Tübitak Ulusal Gözlemevi, Antalya)

TÜBİTAK UZAY (Tübitak Uzay Teknolojileri Arş. Enst., Ankara)

UZAYBİMER (Erciyes Ünv. Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uyg. ve Arş. Mer., Kayseri)

Yurtdışı İşbirlikleri

CFAI (Center for Astr. Inst., Durham Unv., England)

ETH Zurich Unv. (Switzerland)

HEIG-VD (Unv. of Applied Sci. of Western Switzerland)

SAI (Lomonosov Moscow State Unv., Sternberg Astronomical Inst., Rusya)

Ticari İlişkiler

AAO (Australian Astronomical Optics, Australia)

AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems, Belgium)

DAB YAPI (DAB İnşaat, Ankara)

EIE Group (European Industrial Engineering, Italy)