İşbirlikleri – Üyelikler

Yurtiçi İşbirlikleri

       ATATEKNOKENT (Atatürk Ünv Teknokent, Erzurum)

       DAM (Atatürk Ünv. Deprem Arş. Mer. Müd., Erzurum)

       DAYTAM (Atatürk Üniv. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uyg. ve Arş. Mer., Erzurum)

       DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı)

       EBB (Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum)

      GÜNAM (ODTÜ Güneş Enerjisi Arş. ve Uyg. Mer., Ankara)

       IŞIKÜNİ (Işık Ünv., İstanbul)

       İstanbul Ünv. (İstanbul Ünv., İstanbul)

       MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

      ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniv., Ankara)

       OPAM (FMV Işık Ünv. Optomekatronik Arş. Uyg. Mer., İstanbul)

       SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi)

       TUG (Tübitak Ulusal Gözlemevi, Antalya)

       TÜBİTAK UZAY (Tübitak Uzay Teknolojileri Arş. Enst., Ankara)

       UZAYBİMER (Erciyes Ünv. Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uyg. ve Arş. Mer., Kayseri)

 

 

Yurtdışı İşbirlikleri

       CFAI (Center for Astr. Inst., Durham Unv., England)

       ETH Zurich Unv. (Switzerland)

       HEIG-VD (Unv. of Applied Sci. of Western Switzerland)

       SAI (Lomonosov Moscow State Unv., Sternberg Astronomical Inst., Rusya)

 

 

 

Ticari İlişkiler

       AAO (Australian Astronomical Optics, Australia)

       AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems, Belgium)

       DAB YAPI (DAB İnşaat, Ankara)

       EIE Group (European Industrial Engineering, Italy)

Yurtiçi Üyelikleri

   TAD (Türk Astronomi Derneği)

    SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi)

 

 

Yurtdışı Üyelikleri


       ESFRI – PSE (European Strategy Forum on Research Infrastructures – Physical Sciences and                                                    Engineering)