personel_alimi_15_haziran_2020

Personel Alımı

Haziran 15, 2020


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI (TEKNİK ELEMAN) ALIMI

(15 Haziran 2020)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı sonuçları şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabilecekdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1Makine Mühendisi (1) 1 H*** A*** A***

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü

“Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi Kapsamında Proje Uzmanı (Teknik Eleman) Alımı

(15 Haziran 2020)
ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projesi kapsamında;

    • astronomik amaçlı mekanik sistemlerin (döner kubbe, teleskop mekaniği ve optiği, optomekanik) kurulumu, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
    • DAG yerleşkesi koşullarında (3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan, ,
    • • tercihen şantiye/proje/laboratuvar/fabrika deneyimine sahip proje uzmanı/teknik uzman,
      alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış başvuru dilekçesi), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular altında İnsan Kaynakları).

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı: 02 Temmuz 2020 – Saat 17:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular altında İnsan Kaynakları).

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
P1:

MAKİNE veya MEKATRONİK MÜHENDİSİ

(1 kişi)

 

 

 

Mekanik Sistemlerin Tasarımı – Kurulumu – Geliştirilmesi,
Kontrol Sistemleri, Optomekanik Sistemler, Mekanik Titreşimler, Robotik Sistemlerin Tasarımı – Analizi – Geliştirilmesi, Tasarım ve Kontrol Yazılımları.

 

 

Lisans Mezunu

(Makine/Mekatronik Müh.)

Yaş: ≤ 30 (1990 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.8 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: Tercihen yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak veya YÖKDİL/YDS ≥ 80, TOEFL ≥70.

Deneyim: Şantiye/Fabrika/Laboratuvar/Proje deneyimiTercihen mekanik sistem tasarımı-kurulumu-geliştirilmesi, Otomasyon-Kontrol Sistemleri, Optomekanik Sistemler, Robotik Sistemlerin tasarımı-analizi, Dinamik Sistemlerin kontrolü ve Kontrol yazılımları, Mikro elektronik, Mekatronik Sistemler konularında eğitim almış; Yabancı ekiplerle çalışmaya-takım çalışmasına uygunluk ve tecrübesi olmak.

Yazılım: Tasarım, Otomasyon, Kontrol ve Robotik Sistem yazılımları kullanma, Optik/Optomekanik Sistem tasarımı ve analizi yapabilmek; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Catia, ProEngineer, MATLAB, LABVIEW, Solidworks, ANSYS, Gömülü sistemler ve kart tasarımı, MSC-ADAMS, MAPLE-SIM, Python, JAVA, C#, C++, IDL, MySQL, SQLite, PostgreSQL programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip ve en az B sınıfı ehliyeti olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Lisans eğitiminde kontrol yazılımları veya Zemax/Code-V optik sistem yazılımları kullanabilmek.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince (2-3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.