personel_alimi_17_eylul_2018

Personel Alımı

Eylül 17, 2018


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanı (Teknik Eleman) Alımı

(17 Eylül 2018)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı sonucu, şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabilecektir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1: Bilgisayar Mühendisi (1) 2 M*** M*** Y***

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

“DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJESİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI (TEKNİK ELEMAN) ALIMI

(17 Eylül 2018)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

ODA Projesi kapsamında;

  • astronomik amaçlı optik/optomekatronik/fotonik cihazların geliştirilmesi, kontrolü, yazılımı, testi, kalibrasyonu ve bakım – onarımı ile gerektiğinde gözlemsel çalışmalara katılacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen proje/laboratuvar/gözlem/yazılım/teleskop deneyimine sahip proje uzmanı/teknik uzman,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların başvurmaları ve ilgili kodu başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG – ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış ve ilgili personel başvuru kodunun belirtildiği), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

Son Başvuru Tarihi:  26 Eylül 2018 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  27 Eylül 2018 – Saat 13:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

 

P1:

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

 (1 kişi)

 

 

 

 

 

 

Farklı işletim sistemlerinde programlamalar ve uygulamalar, Nesne – Görsel programlamalar, Veri Yolu tasarımı ve geliştirilmesi, Paralel programlama ve Gömülü sistemler ile Otomasyon ve Kontrol sistemleri programlaması.

 

 

Lisans (L): Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Yaş: 1996 ve sonrasında doğanlar.

 

Lisans (L) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: Yabancı dille eğitim yapan bir liseden veya üniversiteden mezun olmak.

Deneyim: Farklı işletim sistemlerinde programlama ve uygulama yapabilmek, Farklı veri tabanlarıyla (atmosferik, astronomik, görüntüleme) çalışmış olmak, İstatistik bilgisi olmak, Gece yapılacak gözlemsel çalışmalara ve takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows ve GNU/Linux işletim sistemleri ile Office programlarını kullanabilmek; C++, C#, Phyton,  PHP, Java, qt, MySQL, html, programlama dillerinden en az 5 tanesini iyi derecede bilmek, Android ve Ardunio programlama yapabilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Nesne ve Görsel programlama bilmek, Veri yapıları ve Sayısal tasarım bilgisi olmak,  Web programlama deneyimi olmak, Elektronik devre ve sistemler konusunda çalışma yapabilmek, Teleskop kontrolü ve Gözlemsel verilerle çalışmalar yapmış olmak, Mikroişlemci bilgisine sahip olmak, Veri tabanı tasarımı yapabilmek, Paralel programlama yapabilmek, Birleşik modelleme ve Gömülü sistemlerle uğraşmış olmak, Mobil İşletim sistemi, Makine öğrenme ve Otomasyon – Kontrol sistemleri konusunda tecrübesi olmak veya dersler almak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince, her yıl yenilenen 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.