personel_alimi_1_ocak_2018

Personel Alımı

Ocak 1, 2018


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında Proje Uzmanları (Teknik Elemanlar) Alımı

(1 Ocak 2018)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı sonuçları şartlara uyan adaylar olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru

 

Sayısı

Şartlara Uyan Adaylar
P1: Elk.-Elektronik Müh. (1) 5 F*** G***
P2: Astronom (1) 1 D*** Ç***
P3: Makine Müh. (1) 1

 


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ KAPSAMINDA

PROJE UZMANLARI (TEKNİK ELEMANLAR) ALIMI (01 Ocak 2018)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

  • astronomik amaçlı optik/optomekatronik/fotonik cihazların tasarımı, üretimi, alımı, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, kalibrasyonu ve bakım – onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen proje/laboratuvar/gözlem/yazılım deneyimine sahip proje uzmanları/teknik uzmanlar,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, her bir personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların, sadece ilgili personel alımından birisini seçerek (Kodlar: P1, P2, P3) başvurmaları ve bu kodu da başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış ve ilgili personel başvuru kodunun belirtildiği), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2018 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı: 15 Ocak 2018 – Saat 14:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

P1:

ELK.- ELEKT. MÜH.

(1 kişi)

 

 

 

 

 

 

Optoelektronik, Optik Aygıtlar, Sayısal İşaret Analizi, Görüntü İşleme, Sayısal Elektronik, Mikro Denetleme İşlemleri, Otomasyon – Kontrol Sistemleri, Robotik Sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi.

 

 

Lisans mezunu olmak.

(Lisans (L): Elek. – Elekt. Müh.)

Yaş: 28’den küçük (1991 ve sonrasında doğanlar) olmak.

 

Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >70 (YDS/ÜDS/EYDS), >65 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Laboratuvar/Proje (Ulusal/Kamu Kurumları) çalışmalarına katılmak; Tercihen Optik veya Otomasyon-Kontrol-Hareket Sistemleri dersleri almış olmak veya bu konulardaki projelerde görev almış olmak; Takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows ve Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; MATLAB, Assembly, C++, AutoCad, Mathematica, JAVA, Phyton, LTSpice, Solidworks, programlama dillerinden en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Lisans eğitiminde sayısal devre tasarımı, mikroişlemciler, nörol ağlar, sayısal elektronik, görüntü işleme derslerini almış olmak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince (3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

P2:

ASTRONOM

(1 kişi)

 

 

Astronomik Gözlemler ve Yazılımlar, Veri Analizi Otomasyonu, Büyük Veri Yolu, Teleskop ve Gözlemevi Kontrol Yazılımı, Görüntü İşleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama ile Veri Analizi tasarımı ve geliştirilmesi.

 

 

Doktora (DR) yapıyor olmak.

(Y. Lisans (YL): Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında yazılımsal, veri madenciliği, tarama gözlemleri veri analiz yöntemleri konularının birinde YL yapmış olmak;
Lisans (L): Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olmak
)

 

Yaş: 34’den küçük (1985 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Y. Lisans (YL) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden)

Yabancı Dil: >70 (YDS/ÜDS/EYDS), >65 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Gözlem ve Proje (TÜBİTAK-1001, Ulusal/Kamu Kurumları) çalışmalarına katılmak; Tercihen Veri Yolu Tasarımı, Büyük Boyutlu Tarama Gözlemleri Veri Analiz Yöntemleri, Teleskop ve Gözlemevi Kontrol Yazılımı Tasarımı, Robotik Teleskop Veri Yolu Tasarımı ve Analizi, Veri Madenciliği konularında çalışmış olmak; Takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows ve GNU/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Fortran, C++, PHP, JAVA, Visual Basic, MySQL, Phyton programlama dillerinden en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Veri Yolu Tasarımı, Büyük Tarama Gözlemleri Veri Analizi, Teleskop ve Gözlemevi Kontrol Yazılımı Tasarımı, Robotik Teleskop Veri Yolu Tasarımı, Veri Madenciliği konularında yayınları, proje deneyimi ve tecrübesi olmak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince (3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

P3:

MAKİNE MÜH.

(1 kişi)

Kontrol Sistemleri, Mekanik ve Optomekanik Sistemler, Robotik Sistemlerin tasarımı-analizi ve geliştirilmesi, Kontrol Yazılımları uzmanlığı, Dinamik Sistemlerin kontrolü ve geliştirilmesi.  

Lisans mezunu olmak.

(Lisans (L): Makine Müh.’den mezun olmak, tercihen Fizik Bölümü veya diğer mühendislik alanlarında çift anadal/yandal programından mezun olmak)

 

 

Yaş: 28’den küçük (1991 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >70 (YDS/ÜDS/EYDS), >65 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Tercihen Otomasyon – Kontrol Sistemleri, Mekanik ve Optomekanik Sistemler, Robotik Sistemlerin tasarımı ve analizi, Lojik, Dinamik Sistemlerin Kontrolü ve Kontrol Yazılımları, Mikro Elektronik, Mekatronik Sistemler konularında dersler almış olmak; Takım çalışmasına uygunluk.

Yazılım: Otomasyon, Kontrol ve Robotik Sistem yazılımları kullanma, Optik/Optomekanik Sistem tasarımı ve analizi yapabilmek; MS-Windows ve Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Catia, ProEngineer, MATLAB, LABVIEW, Solidworks, ANSYS, Gömülü sistemler ve kart tasarımı, MSC-ADAMS, MAPLE-SIM, Python, JAVA, C#, C++, IDL, MySQL, SQLite, PostgreSQL programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak. (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Lisans eğitiminde astronomi, optik, dalgalar, modern fizik, kontrol yazılımı derslerinden almış olmak veya tercihen Zemax/Code-V optik sistem yazılımları kullanabilmek.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince (3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.