personel_alimi_21_haziran_2021

Personel Alımı

Haziran 21, 2021


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI (TEKNİK ELEMAN) ALIMI

(21 Haziran 2021)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli DAG ve ODA Projeleri kapsamında; “proje uzmanları” (elektrik-elektronik mühendisi ve inşaat mühendisi) alım sonuçları şartlara uyan adaylar olarak aşağıda sunulmuştur.

ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1: Elektrik-Elektronik Mühendisi (1) 2 O*** C*** S***
P2: İnşaat Mühendisi (1) 2 M*** D***

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

  • astronomik amaçlı mekanik sistemlerin (döner kubbe, teleskop mekaniği ve optiği, optomekanik) kurulumu, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • DAG yerleşkesi koşullarında (3170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen şantiye/proje/laboratuvar/fabrika deneyimine sahip proje uzmanı/teknik uzman,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

Son Başvuru Tarihi:  28 Haziran 2021 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  29 Haziran 2021 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1:

ELEKTRİK

–           

ELEKTRONİK

MÜHENDİSİ

(1 kişi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Sistemlerin Tasarımı – Kurulumu – Geliştirilmesi, Elektronik Kontrol Sistemleri, Elektronik Kartların Bakım – Onarımı, Elektronik Sinyal İşleme, Alçak ve Orta Gerilim Tesisatı Kontrol ve Bakım, Scada Sistemi Kullanımı, Otomasyon ve Robotik Sistemler Tasarımı, Farklı Elektronik Yazılımları Kullanımı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans Mezunu

(Elektrik – Elektronik Müh.)

Yaş: ≤30 (1991 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.8 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: Tercihen yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak veya YÖKDİL/YDS ≥ 80, TOEFL ≥70.

Deneyim: Şantiye/Fabrika/Laboratuvar/Proje deneyimiTercihen meslek lisesi elektrik/elektronik mezunu, elektronik sistem tasarımı – kurulumu – geliştirilmesi, Otomasyon – Kontrol Sistemleri, kart tasarımı – bakım – onarımı, elektronik sinyal işleme, uydu veri sinyali analizi, atmosferik veya astronomik aygıt/sistemlerin kontrolü ve tasarımı, mikro elektronik, alçak ve orta gerilim hatları kontrolü ve bakımı, yabancı ekiplerle çalışmaya – takım çalışmasına uygunluk ve tecrübesi olmak.

Yazılım: Tasarım, Otomasyon, Kontrol ve Robotik Sistem yazılımları kullanma, Pic programlama; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Pic Basic Pro, Atmel İşlemci kullanım yazılımı, Phyton, Proteus, Solidworks, Scada, MATLAB, LABVIEW, JAVA, C++, programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış/muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak.

Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip ve en az B sınıfı ehliyeti olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen astronomik veya atmosferik sistemlerle ve yazılımları kullanabilmek.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2:

İNŞAAT

MÜHENDİSİ

(1 kişi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Proje Okuma ve Takibi, Alana Özel Programların Kullanımı, Şantiye – Alan Tecrübesi, Hakediş – Metraj – Kontrol, İnşaat ve Tesisat Kontrol – Bakım – Onarım,  Alt ve Üst Yapı İşleri Takibi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans Mezunu

(İnşaat Müh.)

Yaş: ≤25 (1996 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: Tercihen yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak veya YÖKDİL/YDS ≥ 55.

Deneyim: Şantiye/Fabrika/Laboratuvar/Proje deneyimiİnşaat işleri tasarımı – proje takibi – bakım ve onarım işleri, İnşaat malzemesi bilgisi, Hakediş – metraj – malzeme – tesisat kontrol ve hesabı, Tesisat bilgisi, Alt ve Üst Yapı bilgisi, teknik rapor hazırlama, takım çalışmasına uygunluk ve tecrübesi olmak.

Yazılım: Tasarım ve alana özel yazılım bilgisi, AutoCad, Sta4Cad, MS-Windows işletim sistemi ile MS-Office programlarını kullanabilmek.

Askerlik: Yapmış/muaf veya en az 1 yıl tecilli olmak.

Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip ve en az B sınıfı ehliyeti olmak.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre 2021 yılı sonuna kadar sürede 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.