personel_alimi_22_mart_2019

Personel Alımı

Mart 22, 2019


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

“DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanı Alımı

(22 Mart 2019)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı” alımı sonuçları şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabilecekdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1: Astronom (1) 1 Dr. T*** İ***

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

“DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJESİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI ALIMI

(22 Mart 2019)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.
ODA Projesi kapsamında;
– astronomik amaçlı gözlem yöntemleri ve gözlem verisi analizi deneyimi bulunan, farklı aygıtlarla ve teleskoplarla gözlem tecrübesi bulunan, gerektiğinde farklı türden gözlemsel çalışmalara katılacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
– gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
– tercihen proje/laboratuvar/gözlem/yazılım/teleskop deneyimine sahip proje uzmanı,
alınacaktır.
Başvuru kriterleri ve genel şartlar, aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların, dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış başvuru dilekçesi), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).
Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.
İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).
Son Başvuru Tarihi: 4 Nisan 2019 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).
Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı: 8 Nisan 2019 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

 

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

P1:

ASTRONOM

 (1 kişi)

 

 

 

Astronomik Gözlemler ve Yazılımlar, Yer Tabanlı ve Uydu Gözlem Verisi Analizi, Kırmızı Öte Gözlemsel Veri Analizi.

 

 

 

 

Doktora (DR) yapmış olmak.

 

(Doktora (DR): Astronomi ve Uzay Bilimleri/Astronomi ve Astrofizik ABD.’da tercihen kırmızı öte bölgede yer ve uydu verileri analizi konularında DR yapmış olmak;
Y. Lisans (YL): Astronomi ve Uzay Bilimleri ABD’da gözlemsel çalışmalar ve veri analizi konusunda YL yapmış olmak;
Lisans (L): Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olmak
)

Yaş: 32’den küçük (1988 ve sonrasında doğanlar) olmak.

 

Lisans (L) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Y. Lisans (YL) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Doktora (DR) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >70 (YDS/ÜDS/YÖKDİL), >70 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans/Y.Lisans/Doktora düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Gözlem ve Proje (TÜBİTAK, BAP, Tercihen Uluslararası veya Kamu Kurumları) çalışmalarına katılmak; Yer Tabanlı astronomik gözlem deneyimi ve analizi (ışıkölçüm, tayfölçüm), Tercihen kırmızı öte bölge uydu verisi analizi deneyimi, Kırmızı öte bölgede yıldız ve galaksi  gözlem verisi analizi konularında çalışmış olmak; Yerli ve Yabancı gözlemevlerinde/merkezlerde çalışmış ve farklı teleskoplarla gözlem – analizler yapmış olmak; 2 m ve üstü teleskopla gözlem deneyimi ve takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows, MacOSX ve GNU/Linux işletim sistemleri ile MS-Office ve Latex programlarını kullanabilmek; IRAF, IDL, MaximDL, Phoebe, Peranso, Topcat vb programlardan en az 4 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen uydu verisi analizi yapabilmek, kırmızı öte astronomisi deneyimi, yerli ve yabancı proje deneyimi ve tecrübesi olmak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince, her yıl yenilenen 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.