personel_alimi_24_nisan_2019

Personel Alımı

Nisan 24, 2019


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

 

“DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanı Alımı

(24 Nisan 2019)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı” alımı sonuçları şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabilecekdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1FİZİKÇİ (1) 1 Dr. A*** Y***

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanı Alımı

(24 Nisan 2019)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.

ODA Projesi kapsamında;

  • astronomik amaçlı optik ve elektro-optik uygulamalara yönelik görsel ve kırmızı ötesi yansıtıcı yüzey kaplamalarının tasarımı, uygulaması ve geliştirilmesi konularında deneyimi bulunan, farklı ayna ve mercek gibi hassas optiksel malzemelerinin üretim ve işlem süreçleri ile yüksek teknolojik ürüne dönüştürülmesi konusunda gerek bilimsel ve uygulamalı gerekse de laboratuvar tecrübesi bulunan, farklı alanlara yönelik (sivil, askeri, bilimsel, astronomik, vb.) hassas optiklerin geliştirilmesine yönelik bütün süreçleri takip edebilecek ve doğrudan görev alabilecek bilgi ve donanıma sahip, hassas optik laboratuvar kurulması ve işletilmesi konusunda ve farklı türden projelerde görev ve sorumluluk alma konusunda tecrübesi bulunan, kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,

proje uzmanı alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların, dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış başvuru dilekçesi), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

Son Başvuru Tarihi:  3 Mayıs 2019 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  7 Mayıs 2019 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon/).

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1:

FİZİKÇİ

 (1 kişi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optik ve Elektro-Optik Sistemler, Optik Ekipman Kaplama ve Yüzey İşlem Süreçleri, Optik Test ve Kalibrasyon, Görsel ve Kırmızı Öte Optiksel Özellikler, Altyapı Kurulumu ve Proje-Süreç  Yönetimi, Optik Kaplama ve Metrolojik Aygıt Kullanım Bilgisi ve Deneyimi, Optik ve Kaplama Sistemi Yazılımları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora (DR) yapmış olmak.

 

(Doktora (DR): Fizik ABD.’da Elektro-Optik ve kırmızı ötesi kaplama teknolojisi konularında DR yapmış olmak;
Lisans (L): Fizik Bölümü mezunu olmak

Yaş: 34’den küçük (1986 ve sonrasında doğanlar) olmak.

 

Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Y. Lisans (YL) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden).

Doktora (DR) Ortalaması: >3.5 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >85 (YDS/ÜDS/YÖKDİL), >80 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans/Y.Lisans/Doktora düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Laboratuvar (Hassas Optik ve Metroloji, Kaplama, Optik Kalibrasyon) ve bilimsel-sivil-askeri proje (TÜBİTAK, BAP, Uluslararası veya Kamu Kurumları) çalışmalarına katılmak; Optik ve Elektro-Optik sistemlerin tasarımı, analizi, üretimi ve testleri konusunda deneyimi, görsel ve kırmızı öte bölge kaplamaları konusunda çalışmaları, alana özgü özel ekipmanları ve yazılımları kullanım tecrübesine sahip, farklı merkezler ve laboratuvarlarda çalışmış olmak; takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows, GNU/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Optilayer, OptiRe, OptiChar, Diffsys, NX, Solidworks, Rhinoceros programlardan en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: yerli ve yabancı proje deneyimi ve tecrübesi olmak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince, her yıl yenilenen 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.