personel_alimi_26_mayis_2022

Personel Alımı

Mayıs 26, 2022


 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

 

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI (TEKNİK ELEMAN) ALIMI

(26 Mayıs 2022)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli DAG ve ODA Projeleri kapsamında; farklı alanlarda ve özellikte “proje uzmanı” (teknik eleman) alımı sonuçları, şartlara uyan adaylar arasından seçilerek aşağıda sunulmuştur.

ATASAM Müdürlüğü

 

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru Sayısı Şartlara Uyan Aday
P1: ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH. (1) 1 A*** M*** D***
P2: İNŞAAT MÜH. (1) 18 N*** İ***
P3: ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH. (1) 0
P4: MAKİNE MÜH. (1) 1 M*** K***
P5: FİZİKÇİ (1) 1 S*** B***
P6: ASTROFİZİKÇİ (1) 1 G*** Y***

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

  • astronomik amaçlı mekanik sistemlerin (döner kubbe, teleskop mekaniği ve optiği, optomekanik) kurulumu, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • DAG yerleşkesi koşullarında (3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen şantiye/proje/laboratuvar/fabrika deneyimine sahip proje uzmanı/teknik uzman,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
                        P1: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (1 kişi)                     Elektrik – Elektronik Sistemlerin Kurulumu – Geliştirilmesi, Elektronik Kontrol Sistemleri – Kartların Bakımı – Onarımı, Otomasyon – Robotik Sistemler Geliştirme, Fiber Optik Hat Kontrolü – Bakım – Onarımı, Radyolink Hattı Kurulumu –  Yönetimi – Bakımı – Onarımı, Farklı Elektronik Yazılımların Kullanımı.                           Lisans Mezunu (Elektrik – Elektronik Müh.) Yaş: ≤27 (1995 ve sonrasında doğanlar). –Lisans (L) Ortalaması: 2.4 (4 üzerinden). -Yabancı Dil (Opsiyonel): Y. Dille eğitim yapan bir üniversiteden mezun olmak/Hazırlık sınıfı okumak/Kısmi İngilizce eğitimi olan bölümden mezun olmak/ YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. 50. -Deneyim – Aranan Özellikler: Fabrika/Laboratuvar/ Proje deneyimi, elektronik sistem kurulumu – geliştirilmesi, otomasyon – kontrol sistemleri, kart tasarımı – bakım – onarımı, elektronik sinyal işleme, uydu veri sinyali analizi, atmosferik – astronomik aygıt/sistemlerin kontrolü ve bakımı, fiber optik hatların kontrolü ve bakımı, fizber optik füzyon – OTDR aygıt kullanımı, switch/hub/Ethernet/TCP-IP yönetimi, radyolink kurulumu ve yönetimi, topraklama ölçümü, güvenlik kamera sistemi kurulumu ve yönetimi, ekip – takım çalışmasına uygunluk ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: Tasarım, otomasyon, kontrol ve robotik sistem yazılımları kullanma, Pic programlama; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Phyton, Proteus, LabView, MatLab, AUTOCAD, SQL, LTSpice, JAVA, C++, programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.
                        P2: İNŞAAT MÜHENDİSİ (1 kişi)                       İnşaat Mühendisliği Proje Okuma ve Takibi, Alana Özel Programların Kullanımı, Şantiye – Alan Tecrübesi, Hakediş – Metraj – Kontrol, İnşaat ve Tesisat Kontrol – Bakım – Onarım,  Alt ve Üst Yapı İşleri Takibi.                           Lisans Mezunu (İnşaat Müh.) Yaş: ≤30 (1992 ve sonrasında doğanlar). –Lisans (L) Ortalaması: ≥2.4 (4 üzerinden). –Yabancı Dil (Opsiyonel): Hazırlık sınıfı okumak/ YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. ≥ 50. – Deneyim – Aranan Özellikler: Şantiye/Fabrika/ Laboratuvar/Proje deneyimi, C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak, inşaat işleri tasarımı – proje takibi – bakım ve onarım işleri, inşaat malzemesi bilgisi, hakediş – metraj – malzeme – tesisat kontrol ve hesabı, tesisat bilgisi, alt – üst yapı bilgisi, teknik rapor hazırlama, çevre düzenlemesi, ekip – takım çalışmasına uygunluk ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: Tasarım ve alana özel yazılım bilgisi, AUTOCAD, STA4CAD, IDECAD, MS-Windows işletim sistemi ile MS-Office programlarını kullanabilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre 2022 yılı sonuna kadar sürede 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.
                        P3: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (1 kişi)                   Elektrik – Elektronik Sistemlerin  Kurulumu – Geliştirilmesi, Elektronik Kontrol Sistemleri – Otomasyon – Robotik Sistemler Geliştirme, Optik – Fotonik – Manyetik Aygıtlar – Alıcılar Geliştirme,  Görsel ve IR Görüntü İşleme, Optik – Fotonik Malzeme Analizi, Optik – Fotonik Laboratuvar Ekipmanları Kullanımı, Farklı Elektronik Yazılımları Kullanımı.                             Y. Lisans Mezunu (Elektrik – Elektronik Müh) Yaş: ≤29 (1993 ve sonrasında doğanlar). – Yüksek Lisans (YL) Ortalaması: ≥3.0 (4 üzerinden). –Yabancı Dil: Y. Dille eğitim yapan bir üniversiteden mezun olmak/ YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. ≥65. – Deneyim – Aranan Özellikler:  Laboratuvar/Proje deneyimi, elektronik sistem kurulumu – geliştirilmesi, otomasyon – kontrol sistemleri, kart tasarımı – bakım – onarımı, elektronik sinyal işleme, optik – fotonik – manyetik aygıtların/sistemlerin kontrolü ve geliştirilmesi, optik – fotonik laboratuvar ekipmanlarının kullanımı ve bakımı,   görsel ve IR görüntü işleme, optik – fotonik malzeme geliştirme ve deneysel/laboratuvar çalışmaları yapmak, optik lazer ile çalışma deneyimi, ekip – takım çalışmasına uygunluk ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: Tasarım, otomasyon, kontrol ve robotik sistem yazılımları kullanma; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili ADS, Phyton, LabView, ISIS, MatLab, AUTOCAD, Proteus, SQL, JAVA, C++, programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.
                        P4: MAKİNE MÜHENDİSİ (1 kişi)                     Mekanik Sistemlerin Tasarımı – Kurulumu – Geliştirilmesi, Kontrol Sistemleri, Optomekanik Sistemler, Robotik Sistemlerin Tasarımı – Analizi – Geliştirilmesi, Tasarım ve Kontrol Yazılımları, Sistem Mühendisliği ve Yazılımları.                           Lisans Mezunu (Makine Müh.) Yaş: ≤29 (1993 ve sonrasında doğanlar). –Lisans (L) Ortalaması: ≥2.4 (4 üzerinden). -Yabancı Dil (Opsiyonel): Y. Dille eğitim yapan bir üniversiteden mezun olmak/Y. Lisans yapıyor olmak/ Hazırlık sınıfı okumak/Kısmi İngilizce eğitimi olan bölümden mezun olmak/YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. ≥50. – Deneyim – Aranan Özellikler: Laboratuvar/Proje deneyimi, mekanik sistem tasarımı – kurulumu –  geliştirilmesi, otomasyon – kontrol sistemleri, robotik sistemlerin tasarımı – analizi, dinamik sistemlerin kontrolü, kontrol yazılımları, sistem mühendisliği ve kalite süreç yönetimi, proje planlama ve sistem modelleme konularında eğitim almış/çalışmış olmak, ekip – takım çalışmasına uygunluk ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: Tasarım – kontrol sistem yazılımları kullanmak, Optik/Optomekanik sistem tasarımı ve analizi yapabilmek; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Catia, ProEngineer, MATLAB, LABVIEW, Solidworks, ANSYS, Gömülü sistemler ve kart tasarımı, MSC-ADAMS, MAPLE-SIM, Python, JAVA, C#, C++, IDL, MySQL, SQLite, PostgreSQL programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.
                        P5: FİZİKÇİ (1 kişi)                   Fizik – Optik – Fotonik – Optoelektronik Malzeme – Aygıt Bilgisi ve Kullanımı, Astronomik Optik – Fotonik Cihazların Tasarımı – Kullanımı, Optoelektronik – Lazer Sistemlerinin Tasarımı ve Kullanımı, Görüntü İşleme, Optik – Fotonik Laboratuvar Ekipmanları Kullanımı.                           Lisans Mezunu (Fizik Lisans) Yaş: ≤29 (1993 ve sonrasında doğanlar). – Lisans (L) Ortalaması: ≥2.4 (4 üzerinden). –Yabancı Dil: Y. Dille eğitim yapan bir üniversiteden mezun olmak/Hazırlık sınıfı okumak/Kısmi İngilizce eğitimi olan bölümden mezun olmak/ YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. ≥65. – Deneyim – Aranan Özellikler: Laboratuvar/Proje deneyimi, fizik laboratuvar ekipmanları kullanmak, optik ve fotonik malzeme bilgisine sahip olmak ve malzeme testleri yapmak, lazer sistemleri ile çalışmak, temiz oda kullanım tecrübesine sahip olmak, optik test – ayar – kalibrasyon yapmak, kaplama cihazı kullanmak, yansıma ve interferometrik ölçüm yapmak, optik – fotonik – optoelektronik sistemler kullanmak ve bakım – onarım yapabilmek, astronomik gözlemsel aygıt bilgisine sahip olmak, optik ve fotonik temelli projelerde görev almış olmak, optik – fotonik malzeme geliştirme ve deneysel/laboratuvar çalışmaları yapmak, ekip – takım çalışmasına uygunluk ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: Tasarım ve kalibrasyon yazılımları; MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Phyton, LabView, Zemax, SQL, JAVA, C++, programlarından en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.
                        P6: ASTROFİZİKÇİ (1 kişi)                   Astronomik Gözlem Aygıtları, Tayfsal Gözlemler ve Analizi, Polarimetrik Gözlemler ve Analizi, Tayfsal Optik Aygıtlar, Temel Optik Sistemler, Gözlem Deneyimi, Kırmızı Öte Gözlem Analizi, Astronomide Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Optik Laboratuvar Ekipmanları Kullanımı.                           Y. Lisans Mezunu (Ast. ve Uzay Bil./Uzay Bil. ve Tek. Lisans) Yaş: ≤29 (1993 ve sonrasında doğanlar) olmak. – Yüksek Lisans (YL) Ortalaması: ≥3.0 (4 üzerinden). –Yabancı Dil: Y. Dille eğitim yapan bir üniversiteden mezun olmak/Hazırlık sınıfı okumak/Kısmi İngilizce eğitimi olan bölümden mezun olmak/YÖKDİL/ÜDS/YDS/vb. ≥65. – Deneyim – Aranan Özellikler: Laboratuvar/Proje deneyimi, optik laboratuvar ekipmanları kullanmak, temel optik malzeme bilgisine sahip olmak, astronomik gözlemsel aygıtları kullanmak, tayfsal – polarimetrik gözlem ve veri analizi tecrübesi, veri analizi ve yapay zeka uygulamaları yapabilmek, optik – fotonikte deneysel/laboratuvar çalışmaları yapmak, ekip – takım çalışmasına uygun olmak ve iş tecrübesi olmak. –Yazılım: MS-Windows ve/veya Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Phyton, IDL, Dipso, IRAF, ATLAS, LabView, Zemax, JAVA, programlarından en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.  –Askerlik: Yapmış/muaf/en az 1 yıl tecilli olmak. –Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda, gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak, en az B sınıfı ehliyeti olmak ve araç kullanmak. –İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

Son Başvuru Tarihi:  03 Haziran 2022 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  07 Haziran 2022 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).