personel_alimi_28_temmuz_2022

Personel Alımı

Temmuz 28, 2022


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI (TEKNİK ELEMAN) ALIMI

(28 Temmuz 2022)

 

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli, DAG ve ODA Projeleri kapsamında; Elektrik veya Elektrik – Elektronik Müh. alanında “proje uzmanı” (teknik eleman) alımı sonuçları, şartlara uyan adaylar arasından seçilerek aşağıda sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ATASAM Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru Sayısı Şartlara Uyan Aday
P1: ELEKTRİK veya ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜH. (1) 16 İ*** S*** T***

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

  • elektrik – güç sistemleri ve ekipmanları, elektrik kontrol ve scada sistemi, orta – alçak gerilim hattı ve sistemlerine yönelik kurulum, montaj, kontrol, yazılım, test, geliştirme, bakım, onarım konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • DAG yerleşkesi koşullarında (170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen şantiye/laboratuvar/fabrika deneyimine ve alanla ilgili sertifikalara sahip proje uzmanı/teknik uzman,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece en uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat veya uygulama yapılabilecektir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
P1: ELEKTRİK veya ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (1 kişi) Elektrik – Elektronik – Güç Sistemlerinin ve Ekipmanlarının Tasarımı – Kurulumu – Geliştirilmesi, Kontrolü, Bakımı – Onarımı; Alçak ve Orta Gerilim Hattı – Tesisatı – Ekipmanlarının Kontrolü – Bakımı – Testi – Onarımı; Scada Sisteminin Kullanımı – Geliştirilmesi – Kontrolü; Jeneratör – Trafo – Pano Sistemlerinin Tasarımı – Kontrolü – Testi – Bakımı – Onarımı – Kullanımı. Lisans Mezunu (Elektrik veya Elektrik – Elektronik Müh.) Yaş: ≤35 (1987 ve sonrasında doğanlar) olmak. Lisans (L) Ortalaması: >2.5 (4 üzerinden); -Tercihen uzmanlık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı Dil: Tercihen yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans düzeyinde mezun olmak veya YÖKDİL/YDS/ÜDS ≥ 65. Deneyim: – Tercihen Şantiye/Fabrika/Laboratuvar deneyimi; – Tercihen teknik/meslek lisesi elektrik/elektronik mezunu; – Elektrik ve Güç sistemleri – ekipmanları – hatları tasarımı, kurulumu, geliştirilmesi, bakımı, onarımı, testi; – Orta ve Alçak Gerilim (OG – AG) hattı – tesisatı – ekipmanlarının kontrolü, testi, bakımı, onarımı; – Tercihen Scada sisteminin kullanımı, geliştirilmesi, kontrolü; – Tercihen Jeneratör – Trafo – Pano sistemlerinin kontrolü, testi, bakımı, onarımı, kullanımı; – Yerli/Yabancı ekiplerle takım çalışmasına uygunluk; – Tercihen alanla/çalışma konusuyla ilgili sertifikalara ve tecrübeye sahip olmak. Yazılım: Alana özgü temel yazılımlar, otomasyon ve kontrol, Scada programlarını kullanma; MS-Windows/Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Tercihen Phyton, Proteus, Solidworks, Scada, MATLAB, LABVIEW, JAVA, C++, programlarından en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.  Askerlik: Tercihen yapmış/en az 1 yıl tecilli olmak. Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip ve en az B sınıfı ehliyeti olmak. İkamet – Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

Son Başvuru Tarihi:  11 Ağustos 2022 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  15 Ağustos 2022 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).