personel_alimi_7_nisan_2020

Personel Alımı

Nisan 7, 2020


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

“DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında

Proje Uzmanı Alımı

(7 Nisan 2020)

 

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı” alımı sonuçları şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabilecekdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/

ATASAM Müdürlüğü

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru Sayısı Şartlara Uyan Aday
P1: Astronom (1) 1 D*** Ö*** Ç***

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

“DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJESİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI ALIMI

(07 Nisan 2020)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında; “proje uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.

ODA Projesi kapsamında;

  • farklı teleskoplarla gözlem yöntemleri ve gözlem veri analizi deneyimi bulunan, atmosfer – gözlemsel astronomi ile atmosfer – kırmızı öte gözlem etkileşmesi, uydu sinyali analizi – atmosferik analiz ilişkileri konularında çalışmaları bulunan, astronomik amaçlı gözlemsel aygıt geliştirme konusunda çalışacak bilgisi/donanımı/tez konusu olan, optik veya fotonik konusunda eğitim veya çalışma yapacak, gerektiğinde farklı türden gözlemsel çalışmalara (fotometrik, tayfsal, polarimetrik, astrometrik, vd.) katılacak, kendini geliştirebilecek ve farklı disiplinlerle çalışabilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen yurtiçi/yurtdışı farklı proje/gözlem/yazılım/teleskop/gözlemevi deneyimi bulunan,

proje uzmanı alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara uyan adayların, dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG – ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış başvuru dilekçesi), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular altında İnsan Kaynakları).

Son Başvuru Tarihi:  17 Nisan 2020 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  22 Nisan 2020 – Saat 15:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular altında İnsan Kaynakları).

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 P1:

ASTRONOM

 (1 kişi)

 

 

 

Astronomik Gözlem Yöntemleri ve Analizleri, Astronomik Yazılımlar, Uydu Sinyali Analizi ve Atmosferik Analiz, Atmosfer ve Gözlemsel Astronomi Etkileşmesi, Astronomik amaçlı Optik ve Fotonik Aygıtlar.

 

 

Doktora (DR): Astronomi ve Astrofizik/Astronomi ve Uzay Bilimleri/Fizik ABD.’da tercihen Optik ve Fotonik, Astronomik Gözlemsel Aygıtlar konularında DR yapıyor olmak;

Y. Lisans (YL): Astronomi ve Uzay Bilimleri/Astronomi ve Astrofizik ABD’da gözlemsel astronomi ve veri analizi konusunda YL yapmış olmak;
Lisans (L): Astronomi ve Uzay Bilimleri Böl. mezunu olmak.

Yaş: 33’den küçük (1987 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: ≥2.5 (4 üzerinden).

Y. Lisans (YL) Ortalaması: ≥3.5 (4 üzerinden).

– Doktora (DR) Ortalaması (Güncel): ≥3.5 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: ≥80 (YÖKDİL) veya ≥75 (TOEFL).

Deneyim: Farklı Gözlem ve Proje (TÜBİTAK, BAP, YÖK100/2000, Tercihen Uluslararası veya Kamu Kurumları) çalışmalarına katılmak; Astronomik gözlem deneyimi ve analizi (ışıkölçüm, tayfölçüm gibi); Tercihen atmosfer – gözlemsel astronomi/kırmızı öte gözlemleri etkileşmesi çalışmaları olmak; Uydu sinyali/verisi analizi deneyimi; Farklı gözlemevlerinde/merkezlerde çalışmış; farklı teleskoplarla gözlem ve analizler yapmış, takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows, GNU/Linux işletim sistemleri ile MS-Office ve Latex programlarını kullanabilmek; MaXim DL, IRAF, Phoebe, Peranso, IDL, Phyton, Matlab, Gamit, GnuPlot programlardan en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde yurtiçi/yurtdışı seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: yerli ve/veya yabancı projelerde çalışma tecrübesi olmak.

Pozisyon: Adayın çalışma performansına göre proje süresince, her yıl yenilenebilecek 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak ve Erzurum’da ikamet edecek olmak.