personel_alimi_7_temmuz_2017

Personel Alımı

Temmuz 7, 2017


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü 

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi kapsamında Proje Uzmanları (Teknik Elemanlar) Alımı

(7 Temmuz 2017)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı sonuçları şartlara uyan adaylar olarak aşağıda sunulmuştur. Güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir. Ayrıntılı bilgilere, “ATASAM” internet sayfasından ulaşılabilir:

– https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular/pozisyon

                                                                                                                      ATASAM Müdürlüğü           

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru

 

Sayısı

Şartlara Uyan Adaylar
P1: Elk.-Elektronik Müh / Fizikçi (1) 2
P2: Mekatronik / Makine Müh. (1) 2 Ü*** B*** A***

 


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ (DAG) ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJESİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANLARI (TEKNİK ELEMANLAR) ALIMI

(7 Temmuz 2017)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; farklı alanlarda “proje uzmanı/teknik eleman” alımı gerçekleştirilecektir.

ODA Projesi kapsamında;

  • astronomik amaçlı optik/optomekatronik/fotonik cihazların tasarımı, üretimi, alımı, montajı, kontrolü, yazılımı, testi, kalibrasyonu ve bakım – onarımı konularında çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • gözlemevi yerleşkesi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışma ve sağlık sorunu olmayan,
  • tercihen proje/lab./gözlem/yazılım deneyimine sahip proje uzmanları/teknik uzmanlar (mühendisler),

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, her bir personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların, sadece ilgili personel alımından birisini seçerek (Kodlar: P1, P2) başvurmaları ve bu kodu da başvuru dilekçesinde belirtmeleri beklenmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

 

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış ve ilgili personel başvuru kodunun belirtildiği), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/pozisyon-duyurulari/).

Son Başvuru Tarihi:  21 Temmuz 2017 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  1 Ağustos 2017 – Saat 16:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/pozisyon-duyurulari/).

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

 

P1:

ELK.- ELEKT. MÜHENDİSİ veya FİZİKÇİ

 (1 kişi)

 

 

 

 

 

 

Optoelektronik, Sayısal İşaret Analizi, Görüntü İşleme, Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik, Mikro Denetleme İşlemleri, Otomasyon – Kontrol Sistemleri, Robotik Sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi.

 

 

Lisans mezunu olmak.

((Lisans (L): Elek. – Elekt. Müh./Fizik Bölümleri’nden mezun olmak veya tercihen bu alanlarda çift anadal/yandal programından mezun olmak)

Yaş: 30’dan küçük (1988ve sonrasında doğanlar) olmak.

 

Lisans (L) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >70(YDS/ÜDS/EYDS), >65 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans/Y.Lisans/Doktora düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Laboratuvar çalışmalarına katılmak; Tercihen Optik veya Otomasyon-Kontrol Sistemleri dersleri almış olmak; Takım çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: MS-Windows ve Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; MATLAB, C++, Mathematica, JAVA, Proteus, PSpice, Solidworks, programlama dillerinden en az 3 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler:  Tercihen Lisans eğitiminde astronomi, dalgalar, modern fizik, sayısal elektronik, görüntü işleme derslerini almış olmak; Tercihen uygulamalı bir alanda YL yapıyor olmak.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince (3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.

P2:

MEKATRONİK veya MAKİNE MÜHENDİSİ

(1 kişi)

 

 

Kontrol Sistemleri, Optik ve Optomekanik Sistemler, Dinamik, Mekanik Titreşimler, Robotik Sistemlerin tasarımı-analizi ve geliştirilmesi, Kontrol Yazılımları uzmanlığı, Dinamik Sistemlerin kontrolü ve geliştirilmesi.

 

 

Lisans mezunu olmak.

((Lisans (L):: Mekatronik/Makine Müh. Bölümü mezunu veya tercihen Fizik/Elek. Elk. Müh. alanlarında çift anadal/yandal programından mezun olmak)

 

Yaş: 30’dan küçük (1988 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >2.7 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: >70 (YDS/ÜDS/EYDS), >65 (TOEFL) veya yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden Lisans düzeyinde mezun olmak.

Deneyim: Tercihen Otomasyon – Kontrol Sistemleri, Optik ve Optomekanik Sistemler, Robotik Sistemlerin tasarımı ve analizi, Lojik, Dinamik Sistemlerin Kontrolü ve Kontrol Yazılımları, Mikro Elektronik, Mekatronik Sistemler konularında dersler almış olmak; Takım çalışmasına uygunluk.

Yazılım: Otomasyon, Kontrol ve Robotik Sistem yazılımları kullanma, Optik/Optomekanik Sistem tasarımı ve analizi yapabilmek; MS-Windows ve Unix/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Alanla ilgili Catia, ProEngineer, MATLAB, LABVIEW, Solidworks, ANSYS, Gömülü sistemler ve kart tasarımı, MSC-ADAMS, MAPLE-SIM, Python, JAVA, C#, C++, IDL, MySQL, SQLite, PostgreSQL programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (Erkek adaylar için).

Çalışma Koşulları: Gözlemevi koşullarında (gerektiğinde 3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) ve gerektiğinde farklı yerlerde çalışabilmeye ve seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen Lisans eğitiminde astronomi, optik, dalgalar, modern fizik, kontrol yazılımı derslerinden almış olmak veya tercihen Zemax/Code-V optik sistem yazılımları kullanabilmek.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince (3 yıl), her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.