personel_alimi_9_nisan_2021

Personel Alımı

Nisan 9, 2021


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ KAPSAMINDA PROJE UZMANI (İDARİ UZMAN) ALIMI

(09 Nisan 2021)

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi destekli DAG ve ODA Projeleri kapsamında; “proje uzmanı” (idari uzman) alımı sonuçları şartlara uyan aday olarak aşağıda sunulmuştur.

ATASAM Müdürlüğü

Personel Türü (Sayı) Başvuru

Sayısı

Şartlara Uyan Aday
P1: İdari Uzman (1) 2 R*** Y*** Ç***

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ KAPSAMINDA PROJE UZMANI (İDARİ UZMAN) ALIMI

(09 Nisan 2021)

 

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı/idari uzman” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

  • gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası ihale, alım, ayniyat, ödeme, akreditif vb ödeme süreçlerinde çalışacak ve kendini geliştirebilecek potansiyele sahip,
  • mali süreçler ve ihale yasalarıyla ilgili yönetmelikleri bilen,
  • tercihen daha önce çalışmış proje uzmanı/idari uzman,

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara tamamen uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat yapılabilecektir ve güvenlik soruşturması sonrası göreve başlayabileceklerdir.

 

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25240, Yakutiye/Erzurum.

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.eduı.tr – (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

Son Başvuru Tarihi:  16 Nisan 2021 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra kişisel/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  19 Nisan 2021 – Saat 17:00 (https://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
P1:

İdari Uzman

(1 kişi)

 

 

 

 

 

İhale, alım, ödeme, ayniyat, demirbaş, bütçe planlama, muhasebe, akreditif yöntemi, vb idari ve mali süreçlerin takibi, işlemleri, elektronik sistemlerde işlemleri, ödemeleri ve kayıtları.

 

 

Lisans Mezunu

(Ekonometri/Çalışma Ekonomisi)

Yaş: ≤27 (1994 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden).

Yabancı Dil: Temel düzeyde yabancı dile sahip olmak, yurtdışı mali işlemleri takip edebilecek düzey.

Deneyim: Teknik birimlerde veya işletmelerde staj yapmış olmak, veri tabanı bilgisine sahip olmak, elektronik idari – mali süreçler konusunda deneyim, ekip çalışmasına uygun olmak.

Yazılım: Microsoft işletim sistemi ve ofis programlarnı çok iyi derecede bilmek, Eviews, Acess, SPSS programlarını iyi derecede bilmek, MKYS/EBYS/vb elektronik ortam idari ve mali süreç programlarını kullanabilmek.

Askerlik: Yapmış olmak.

Çalışma Koşulları: Ortak çalışma ve mali süreç yönetimi sisteminde işlem yapabilme, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip ve en az B sınıfı ehliyeti olmak.

Diğer Özellikler: Tercihen lisansüstü eğitim yapıyor veya bitirmiş olmak.

İkamet ve Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince her yıl yenilenen yıllık 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.