yayinlar_urunler_tez

Tez


Doktora Tezleri

Tamamlananlar :

 • “Doğu Anadolu Gözlemevi Yerleşkesi Atmosferik Görüş Ölçümleri”
  • 2020
  • Yavuz Güney
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Cüce Eliptik Galaksilerin Yıldızlararası Popülasyonu”
  • 2019
  • Şeyda Şen Aydemir
  • Danışman: Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Yerel Evrende Düşük Işınım Gücüne Sahip Aktif Galaktik Çekirdekler”

  • 2018
  • Tuba İkiz
  • Danışman: Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
Devam Edenler:

 • “Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu Koronograf Aygıtı Metriklerinin Belirlenmesi ve Simülasyonu”
  • 2018
  • Derya Öztürk Çetni
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Optik ve Fotonik – Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
  • “Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu Koronagraf Aygıtı Metriklerinin Belirlenmesi ve Simülasyonu” isimli doktora tez çalışmasına öncelikli olarak DAG Teleskobu sistemi ardına yerleştirilmesi planlanan koronagraf aygıtının, performans metriğinin ve sınırlarının belirlenmesi planlanmıştır. Belirlenmesi beklenen bu metriklerden başlıca birkaçı; iç çalışma açısı, verim ve kontrast değerleridir. Simülasyonda farklı parlaklık değerlerinde bulunan kaynaklar simüle edilerek, farklı iç çalışma açılarında erişilebilecek kontrast değerleri ve maske sınırlarındaki sönümleme değerleri gibi sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, gözlenecek kaynak özelliklerine göre faz maskesi ve Lyot durağı seçim senaryolarının ön görülmesi ve koronagraf aygıtına ait gözlem simülasyonu oluşturulması planlanmaktadır. Ek olarak, DAG Teleskobu Koronagrafı’nın uyarlanabilir faz maskesi konsepti sayesinde çoklu yıldız sistemleri veya yaygın kaynaklar gibi farklı gözlem türleri için farklı maskeleme yöntemlerinin geliştirilmesi beklentiler arasındadır. Çalışmada yapılması planlanmış olan simülasyon ile teleskop faaliyete geçtiğinde, gecelik atmosferik koşullar altında önceden yapılan kestirimler ile DAG Koronagrafı’nın ve gözlemlerin veriminin artırılması hedeflenmektedir.

   Bu doktora tez çalışması, 100/2000 YÖK Öncelikli Alanlar Doktora Programı kapsamında, Optik ve Fotonik Bilim alanında yapılmaktadır. Araştırma, ülkemizin hem optik hem de ilk kez kırmızı öte (IR) bölgede gözlem yapacak en büyük teleskobu olan DAG Teleskobu için yapılacak olup; hem teorik hem aygıtsal hem de yazılımsal bir çalışma olacaktır. Ülkemizde ilk defa bir koronagraf aygıtının metrik ölçümlerinin yapılması, karakterizasyonun belirlenmesi ve gözlemsel olarak simüle edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, DAG Teleskobu ile gelecekte yürütülmesi planlanan gözlem projelerinin gecelik atmosferik şartlar altında değerlendirilmesi ile gözlemsel aygıtların (DAG Teleskobu dahil) %100’e yakın bir verimlilikle kullanılması hedeflenmektedir.”

 • “DAG Yerleşkesi’nde Kozmik Işınların Tespiti ve Astronomik Aygıtlara Etkisi”
  • Ahmet Polatoğlu
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak – Prof.Dr. Mithat Kaya, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Akıllı Uyarlanabilir Dalgaboylu Aydınlatma Sistemi”

  • Murat Koçak
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG Optik Türbülans Jeneratörü (DAG-OTG) Karakterizasyonu ve Analizi”
  • Funda Yüzlükoğlu
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Optik ve Fotonik – Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG Yerleşkesi’nin Kırmızı Öte Astronomisi Açısından Astronomik Özelliklerinin Belirlenmesi”
  • Fatma Başak Yıldıran
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG Yerleşkesi’nin Atmosferik Türbülans ve Görüş Gözlemleri ile Atmosferik Profilinin Elde Edilmesi”

  • C. Tuğrul Tezcan
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG Adaptif Optik Sistemi (TROIA) İçin Makine Öğrenme Sistemi ile Optimizasyonu”

  • Recep Balbay
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Optik ve Fotonik – Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG Odak Düzlemi Aygıtları için Gözlem Simülatörü (DAG-AOS) Geliştirilmesi”

  • Mohammad Shameoni Niaei
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “DAG İçin Sayısal Atmosfer Modelleri ile Gözlem Kalitesi Öngörü ve Erken Uyarı Analizleri”

  • Gizem Dilan Boztaş
  • Danışman: Doç.Dr. Ersin Karaman – Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Uzaktan Algılama ve CBS – Yönetim Bilişim Sistemleri ABD, Sosyal Bilimler Enst., Atatürk Üniv.
 • “Astronomik Gözlem Kalitesi Tahminine Yönelik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması”

  • Ömer Çağrı Yavuz
  • Danışman: Doç.Dr. Ersin Karaman – Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Yönetim Bilişim Sistemleri ABD, Sosyal Bilimler Enst., Atatürk Üniv.
Yüksek LisansTezleri

Tamamlananlar :

 • “DAG Adaptif Optik Sisteminin Performans Değerlendirmesi”
  • 2019-2021
  • Furkan Güvenir
  • Danışman: Prof.Dr. Birol Soysal – Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Elektrik – Elektronik Müh. ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
  • “Amaç: Bu çalışmada Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun Adaptif Optik (AO) sisteminin performans analizi geliştirilen yazılım tabanlı simülasyon aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. DAG AO sistemin farklı koşullarda göstereceği performans değerlerine ulaşmak amaçlanmıştır. Ayrıca, DAG AO sistemin simülasyonla performans analizi yapılarak DAG teleskobunda ve laboratuvar ortamında yapılacak AO testlerinin süresinin kısaltılması ve bu testlerin sonuçlarına kaynaklık edecek verinin sağlanması hedeflenmiştir.

   Yöntem: Bu çalışma yazılım tabanlı simülasyon geliştirilerek gerçekleştirilmiştir. DAG AO sistemin performans analizini yapacak simülasyon DAG teleskobunun optik yapısının tanımlanması, atmosfer parametrelerinin tanımlanması ve DAG AO sistem yapısının kurulmasıyla oluşturulmuştur. Simülasyona gerekli gürültü çeşitleri eklenerek gerçekçi analiz sonuçları elde etmeye uygun hale getirilmiştir. DAG AO sistem performansı farklı atmosfer koşullarında, yıldız parlaklıklarında ve gözlem dalga boylarında gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan Strehl oran değerleriyle DAG AO sistemin farklı koşullardaki performans analizi gerçekleştirilmiştir.

   Bulgular: Kaynak yıldız parlaklığı 12 kadir ve gözlem dalga boyu 1.65 mikrometre olduğunda atmosferin bozucu etkilerine göre Strehl oran %67,68 ile %81,33 değerleri arasında değişmektedir. Atmosferik görüş açısının 1,0 yay saniye ve gözlem dalga boyu 1,65 mikrometre olduğunda kaynak yıldız parlaklığına göre Strehl oran %1,35 ile %78,25 arasında değişmektedir. Atmosferik görüş açısı 1,0 yay saniye ve yıldız parlaklığı 12 kadir olduğunda gözlem dalga boyuna göre Strehl oran %49,28 ile %85,01 arasında değişmektedir.

   Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre; atmosferin bozucu etkilerinin, kaynak yıldız parlaklığının ve gözlem dalga boyunun AO sistem performansına etki ettiği sonuçların analiziyle gösterilmiştir. Atmosferin bozucu etkilerinin görece az olduğu, kaynak yıldız parlaklığının yüksek olduğu ve gözlem dalga boyunun uzadığı durumlarda AO sistem performansının daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Gözlemevi, adaptif optik sistem, Strehl oran, performans analizi, teleskop

   Eylül 2021, 70 sayfa”

 • “Grup Işıkölçümü Yönteminin IRAF Tabanlı Yazılıma Uygulanması”
  • 2018
  • Mohammad Shameoni Niaei
  • Danışman: Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Erzurum ve Çevresinin Astronomi Gözlemleri Açısından Atmosferik Özellikleri”
  • 2017
  • Funda Yüzlükoğlu
  • Danışman: Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Palandöken Dağı ve Çevresinin Astronomik Görüş Kalitesinin Belirlenmesi”
  • 2010
  • Hanifi Avcı
  • Danışman: Dr.Öğr.Üye. Cahit Yeşilyaprak, Fizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Palandöken Dağı ve Çevresinin Atmosferik Özelliklerinin Belirlenmesi”

  • 2010
  • Tuba Akkuş
  • Danışman: Dr.Öğr.Üye. Cahit Yeşilyaprak, Fizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
Devam Edenler:

 • “DAG Yerleşkesi’nin Bulut Sensörü ile Bulutluluk ve Atmosferik Analizi”

  • Esragül Atalay
  • Danışman: Dr.Öğr.Üye. İlham Nasıroğlu, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Geçiş Zamanlaması Değişimi Yöntemi ile Ötegezegen Araştırması”
  • Fatma Uyanık Tezcan
  • Danışman: Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak – Doç.Dr. Özgür Baştürk, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.
 • “Erzurum İlinin Işık Kirliliği Ölçümü”

  • Fuat Bingöl
  • Danışman: Dr.Öğr.Üye. İlham Nasıroğlu, Astronomi ve Astrofizik ABD, Fen Bilimleri Enst., Atatürk Üniv.