Yönetim

YönetimProf. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK
Müdür
atasam@atauni.edu.tr

Dr. Onur ŞATIR
Teknik Müdür Yardımcısı
onur.satir@gmail.com

ATASAM Yönetim Kurulu
(08.09.2020 – 08.09.2022)

Prof.Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan Atatürk Üniv.
Prof.Dr. Cahit Yeşilyaprak
Atatürk Üniv./ATASAM
Prof.Dr. Ayhan Çelik Atatürk Üniv.
Prof.Dr. Muhammet Yıldırım Atatürk Üniv.
Doç.Dr. Mehmet Özyazıcıoğlu Atatürk Üniv.
Prof.Dr. İbrahim Küçük
Erciyes Üniv./TAD
Prof.Dr. Ersin Karaman
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv.
Prof.Dr. Engin Kurşun
Atatürk Üniv/BAUM
Doç.Dr. Halim Kovacı
Atatürk Üniv./DAYTAM

ATASAM Danışma Kurulu
(08.09.2020 – 08.09.2022)

Prof.Dr. Orhan Arıkan Bilkent Üniv.
Dr.Öğr.Üye. Burçin Dönmez Akdeniz Üniv.
Prof.Dr. Laurent Jolissaint
HEIG-VD – İsviçre
Doç.Dr. Bülent Çavuşoğlu Atatürk Üniv.
Prof.Dr. Bülent Akınoğlu
Orta Doğu Tek. Üniv.
Prof.Dr. Tolga Güver İstanbul Üniv.
Dr.Öğr.Üye. Sinan Aliş İstanbul Üniv.
Prof.Dr. Kadri Yakut Ege Üniv.
Dr.Öğr.Üye. Onur Keskin FMV Işık Üniv.
Dr. Tansu Daylan MIT/USA
Doç.Dr. Özgür Baştürk Ankara Üniv.
Prof.Dr. Ersin Karaman
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv.
Doç.Dr. Ahmet Dervişoğlu Erciyes Üniv.