personel_alimi_25_ekim_2023/

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ASTROFİZİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATASAM) MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ” (DAG) ve “DAG ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI ve ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ” (ODA) PROJELERİ

KAPSAMINDA PROJE UZMANI ALIMI

(25 Ekim 2023)

 

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında;  Proje Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanı alanında “proje uzmanı” alımı sonuçları, şartlara uyan adaylar arasından seçilerek aşağıda sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ATASAM Müdürlüğü

 

Personel Türü (Sayı) Başvuru Sayısı Şartlara Uyan Aday
P1: ASTRONOMİK GÖZLEM VE GÖZLEM VERİ ANALİZİ UZMANI. (1) 1 E*** U***

 

 

ATASAM” bünyesinde yürütülmekte olan T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi destekli “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) ve “DAG Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projeleri kapsamında; “proje uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.

DAG ve ODA Projeleri kapsamında;

alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve genel şartlar, ilgili personel alımı için aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu kriterlere ve şartlara uyan adayların başvurmaları gerekmektedir. Başvurular arasından sadece en uygun olan ve eksiksiz başvurular, DAG ve ODA Teknik Ekibi ile Proje Yürütücüsü’nce değerlendirilecektir. Uygun ve yeterli bulunan adaylar, “ATASAM” internet sayfasından duyurulacak, gerekirse mülakat veya uygulama yapılabilecektir.

Başvuruda İstenen Bilgiler ve Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi (ATASAM’a hitaben yazılmış), 2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf, 3) En son alınan dereceye ait Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi, 4) Ayrıntılı Özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 5) Sağlık Raporu, 6) Adli Sicil kaydı, 7) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için), 8) Aranan kriterleri gösteren bilgi, belge, yayın veya sertifikalar. (Belgeler yazıldığı sırayla naylon kapaklı telli dosya içinde teslim edilmelidir ve fotokopi olarak sunulan belgeler, “Aslı Gibidir” yapılmış olmalıdır).

Başvuru Adresi (Kişisel/Postayla/Elektronik): Atatürk Üniv. Astrofizik Uyg. ve Arş. Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, ATASAM Binası, 25050, Yakutiye/Erzurum. – atasam@atauni.edu.tr

İletişim Bilgileri: 0 (442) 2363144 – atasam@atauni.edu.tr – (http://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

Son Başvuru Tarihi:  03 Kasım 2023 – Saat 17:00 (Bu tarih ve saatten sonra, kişisel/elektronik/postayla gelen başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru Sonuçları Duyuru Tarihi ve Ortamı:  04 Kasım 2023 – Saat 15:00 (http://atasam.atauni.edu.tr/duyurular).

 

 

PERSONEL UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM DURUMU ARANAN KRİTERLER ve ŞARTLAR
 

 

 

 

P1:

Astronomik Gözlem

ve Gözlem

Veri Analiz

Uzmanı

(1 kişi)

 

 

 

Farklı türden astronomik gözlemler ve gözlemsel verilerin analizleri;

Farklı çapta teleskop kullanım deneyimi; Gözlemevi deneyimi.

.

 

 

Lisans Mezunu

(Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri)

Yaş: ≤28 (1995 ve sonrasında doğanlar) olmak.

Lisans (L) Ortalaması: >3.0 (4 üzerinden);

Tercihen uzmanlık alanında yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak.

Yabancı Dil: YÖKDİL/YDS ≥ 80.

Deneyim:

Tercihen proje/laboratuvar/gözlemevi/merkez deneyimi;

– bilimsel, ArGe, gözlem veya teknik konulardaki farklı projelerde aktif görevler almış ve takım çalışmasına adapte olabilecek, kendini geliştirebilecek potansiyele sahip olmak;

– idari – teknik – akademik  ekiplerle uyum içerisinde çalışabilecek;

farklı türden gözlem teknikleri konusunda deneyimli ve gözlemsel verilerin sınıflamasını ve analizini yapabilecek;

DAG yerleşkesi koşullarında (3.170 m rakımda ve gece görev yapabilecek) çalışabilecek;

astronomik gözlemler, teleskop ve gözlemsel veri analizi programlarını kullanabilmek.

Yazılım: Alana özgü temel yazılımlar, MS-Windows/Linux işletim sistemleri ile MS-Office programlarını kullanabilmek; Tercihen Phyton, IDL, MaximDL, MS SQL, ISpec, Adobe, SPSS, SynSpec, IRAF, AstroImage, programlarından en az 5 tanesini iyi derecede bilmek.

Askerlik: Tercihen yapmış/en az 1 yıl tecilli olmak.

Çalışma Koşulları: 3.170 m rakımda ve gerektiğinde gece görev yapabilecek, seyahate uygun sağlık koşullarına sahip olmak ve en az B sınıfı ehliyeti olmak.

İkamet – Pozisyon: Erzurum’da ikamet edecek olmak; Adayın çalışma performansına göre proje süresince, gerek duyuldukça her yıl yenilenen sürelerde 4B statüsünde tam zamanlı sözleşmeli (SGK) personel olarak çalışacak olmak.