tubitak_1001

Tübitak 1001


2021

KUTUP-1001

Projenin Adı
Antarktika Geçici Türk Araştırma Bölgesinin Atmosferik ve Astronomik Kalite Bakımından İncelenmesi ve İleride Yapılacak Astronomik ve Atmosferik Araştırmalar için Ön Çalışma ve Testler
Proje ID: 121F297
Proje Yürütücüsü
Dr. Onur ŞATIR
Proje Danışmanları
Prof.Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK (ATASAM) ve Prof.Dr. Bülent Gültekin AKINOĞLU (ODTÜ)
Projenin Yürütüleceği Kurum
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM)

Ulusal Antarktik Bilim çalışmaları kapsamında; olağanüstü koşullara sahip olan bu özel bölgede gelecekte kurulabilecek kalıcı Türk Araştırma Bölgesinde, astronomi ve uzay bilimleri konusunda hem astronomik hem de atmosferik bazı araştırmalar yapılabilmesi için farklı özellikte alıcı, kamera ve ölçüm sistemleri ile farklı türden veri alımına ihtiyaç duyulmaktadır. ATASAM (Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi), ileride bu amaçla küçük çaplı bir tarama teleskobu ile profesyonel astronomik ve atmosferik gözlemlerin yapılması konusunda plan ve hazırlıklar yapmaktadır.

Bu kapsamda, bu proje ile astronomi, uzay bilimleri, atmosfer fiziği, kozmik parçacıklar, meteorlar ve uydu takibi gibi konularda değerli bilgilerin elde edilmesine önayak olacak; dahası hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılabilecek iş birlikleri sayesinde özel ekipmanların ve geliştirilmesine fırsat ve destek verilebilecektir.

Bu proje, tüm bu araştırma konularına fırsat verecek bir ön fizibilite çalışması olarak planlanmakta olup, ileride kalıcı bir üs kurulduğunda, atmosferik, astronomik, elektronik cihazlar açısından hem test fırsatı oluşturulacak hem de geçici Türk üssünün ve çevresinin birçok alana özgü karakterizasyonu ortaya çıkarılmış olacaktır.